ΜΕΛΕΤΗ

  • Αξιοποιούμε στο μέγιστο τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε έργου, σχεδιάζοντας ιδανικές διαρρυθμίσεις, σεβόμενοι τις ανάγκες σας, έχοντας υπ’ όψιν την εύκολη συντήρηση και τη διαχρονικότητα των σχεδίων.
  • Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ισχύουσα Νομοθεσία και τις εξειδικευμένες συνθήκες της κάθε κατασκευής, εκπονούμε τις μελέτες και εκδίδουμε την οικοδομική άδεια.
  • Σεβόμενοι το περιβάλλον, κατασκευάζουμε βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας (Α++).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  • Διαθέτουμε δικά μας συνεργεία και επιβλέπουμε συνεχώς τα έργα.
  • Χρησιμοποιούμε σύγχρονα και ποιοτικά υλικά σε όλες τις φάσεις της κατασκευής, από την αρχή των εργασιών, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια πριν την παράδοση του έργου.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

  • Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στις κατασκευές μας και μετά την πώληση.
  • Οι κατασκευές μας διατηρούν για πολλά χρόνια μεγάλη μεταπωλητική αξία, λόγω του ότι χρησιμοποιούνται ποιοτικά υλικά και σχεδιάζονται με υψηλή αισθητική με γνώμονα τη διαχρονικότητα αλλά και την εύκολη συντήρηση.